Bun Tai

Chủ sở hữu là ông [tên]. Anh ấy là đầu bếp của nhà hàng kể từ khi nó mới