khoaso2205

Khóa là một cơ chế giữ chặt một đồ vật hoặc một nhóm đồ vật vào cửa, tủ,