khoaso2405

Khóa bao gồm một lỗ khóa, chốt và một miếng kim loại nhỏ.